Türkiye'nin Hocası
Video Image

Eğitim Puanı: 5

  • Konu Anlatımı Evet
  • Rehberlik Evet

Nasıl Kayıt Olurum?

2022

Salı ve Perşembe akşamları 20.30-23.30 saatlerinde haftada 6 saat olup toplamda 48 saatlik bir sertifika programıdır. 

İki ayın sonunda yapılan değerlendirmede 50 puan alanlara İYTE sertifikası verilecektir.

Başarılı olan katılımcılara İYTE Eğitim Danışmanlığı ve Öğrenci Koçluğu Sertifikası verilecek olan eğitim programında aşağıdaki konular işlenecektir:

· Türk Eğitim Sistemi

· YKS ve LGS Sınav Sistemi

· Koçluk Nedir?

· Koçluk İlkeleri ve Prensipleri

· Koçluk Basamakları

· Koçluk Uygulamaları

· Aile Tipleri ve Aile İle Etkili İletişim

· Ergenlik Özellikleri ve Gelişim Süreci

· Ergenle Etkili İletişim

· Çoklu Zekâ Kuramı

· Kuantum öğrenme

· Öğrenme kuramları

· Düşünce yönetimi

· Kişilik Tipleri

· Zor İnsan Tipleri ve Davranışları

· Duygu Yönetimi

· Düşünce Yönetimi

· Zaman Yönetimi

· Kariyer Planlaması ve Hedef Belirleme

· Hedefe Uygun Program Yapma

· Stresle Başa Çıkma

· Çatışma Çözme Becerisi

· Dikkat Konsantrasyon Motivasyon

· Öğrenme Stilleri

· Öğrenme Stratejileri

· Sorumluluk Bilinci

· Ders Çalışmaya Hazırlık Süreci ve Çalışma Ortamı

· Planlı ve Programlı Çalışma Teknikleri

· Etkin Okuma-Dinleme ve Not Tutma

· Sınava Hazırlık Sürecinde Öğrenci Takibi

· Sınav Teknikleri

· Öğrenciyi Tanımak-Keşfetmek

· Öğrencinin Kendini Keşfetmesini Yardım Etmek

· Pozitif Yaşam Becerileri

· Kendini İfade Edebilmenin Önündeki Engeller

· Olayları Ele Alma ve Analiz Edebilme Yeteneğinin Geliştirilmesi

· Problem Çözebilme Yeteneğinin Geliştirilmesi

· Öğrenicinin Kendi İle İlgili Karar Verme Yeteneklerinin Geliştirilebilme

Eğitim notları PDF olarak gönderilecektir.